Ријеч директора

РИЈЕЧ ДИРЕКТОРА

 

Визија наше школе је да образује ученике који ће добити нова знања, компентенције и вјештине, тако да без проблема наставе школовање на високошколским установама или се укључе у свијет рада.

За остваривање визије неопходно је реализовање наставе примјерене времену као и коришћење најефикаснијих наставних средстава која могу да испуне напријед наведене захтјеве.

Европски и свјетски образовни стандарди подразумијевају далеко активнију улогу ученика у наставном процесу и приступ савременим технологијама. Зато је опредјељење менаџмента и стручног особља наше школе да се теоријска настава и вјежбе реализују тако да ученици могу да се укључе у динамичне развојне токове, којима се одликују савремени пословни односи. У том циљу наставна технологија омогућава ученицима да уз помоћ и координацију наставника, стечена знања преточе у стварне пословне и животне примјере. На тај начин, стичу се неoпходна  знања и вјештине која су примјенљива у пракси.

Одлика времена у коме живимо и које је пред нама је брза трансформација и прилагодљивост свјетским трендовима.  Повезивање са свијетом и укључивање у токове европске интеграције подразумијева одговарајућу едукацију и систем образовања који подстиче привредни развој. Наша повезаност са тржиштем ће свим нашим ученицима омогућити праксу у реалним условима, у струци, а након школе и запослење или наставак школовања.

Сигуран сам да имате ријешеност да усвојите сва знања која можемо да Вам пружимо и успјешно се оспособите за будуће изазове.

Зато Вас позивамо да постанете будући квалификовани и успјешни представници одабраних занимања која наша образовна установа пружа.

О ШКОЛИ

САВРЕМЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
ЈУ „Технолошка школа“ Бања Лука располаже савременим училима, наставним материјалом и опремом тако да организује наставу базирану на модерним принципима и на динамичан начин. То омогућава да се ученици кроз групни и индивидуални рад оспособе за практичну примјену знања, али и за даље образовање на квалитетним високошколским институцијама.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Посебну пажњу наше школе посвећујемо избору наставног особља, који су поред посједовања предвиђене стручне спреме, прописане одговарајућим правилницима о врсти стручне спреме наставника стручних сарадника и сарадника у настави, оспособљени за примјену одговарајућих наставних метода, облика рада и савремених наставних средстава.

Наставници ће се увијек трудити да градиво пренесу на занимљив и једноставан начин. Знања која ће се стицати биће практична, савремена и примјенљива. Наставници посједују такве квалитете и професионалне вјештине да ђацима буду узор и ауторитет. Мотивисани су и посвећени да код сваког ученика подстакну жељу за учењем, развојем и напредовањем.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ
Знам да сте пред одлуком гдје да упишете Ваше дијете. Забринути сте, јер знате да дјетету од тога зависи читав живот. У нашој турбулентној и несигурној свакодневници знање је једна од ријетких ствари која Вашем дјетету, али и Вама, гарантује сигурност. Ако сте се одлучили за нашу школу, будите сигурни да сте направили прави избор. Добра и активна комуникација професора и ученика и редовна сарадња са родитељима , по нашем мишљењу и искуству, даје најбоље резултате. Само на такав начин правимо боље прилике за њихову будућност. Ваше дијете ће увијек бити у центру наше пажње, јер желимо да препознамо и развијемо његове таленте и способности. Подстичемо тимски и индивидуални рад, уважавање људских права, другарство, културу понашања и нарочито поштујемо приватност наших ученика и родитеља. Знање које наши ученици стичу је практично и одмах примјенљиво. Позивамо Вас да заједно радимо на изградњи будућности наше дјеце.

 

Директор:

Дејан Чутура, професор