Oдјељенска старешинства

ОДЈЕЉЕНСКА СТАРЈЕШИНСТВА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОД.

Рб. Разредни старјешина Разред Занимање
1. ТАТЈАНА ДРАГИЋ

I1

ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР
2. ИГОР БУЛАТОВИЋ

I2

ГРАФИЧКИ ТЕХ.
3 ДРАГАНА АНТОНИЋ

I3

ЛИКОВНИ ТЕХ../ ДИЗ. ГРАФИКЕ
4. МИЛИЦА М. ХРЦАК

I4

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХ.
5. СЕНКА КУЗМАНОВИЋ

I5

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХ.
6. ЉИЉАНА БЕСПАЉКО

I6

ФРИЗЕР
7. МИЛАНА МАЛОВИЋ

I7

ФРИЗЕР
8. ГОРДАНА КОВАЧЕВИЋ

I8

ФРИЗЕР
9. БОЈАНА З. СМИЉАНИЋ

I9

ЕКОЛОШКИ ТЕХ.
       
10. МИЛИЦА ПУТНИК

II2

ГРАФИЧКИ ТЕХ.
11. СОЊА ОСТОЈИЋ

II3

ТЕХ. ЕНТЕРИ. И ИНД. ПРОИЗ./ ДИЗ. ГРАФИКЕ
12. БРАНКИЦА БАЊАЦ

II4

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХ.
13. МИХАЕЛА РЕПИЋ

II5

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХ.
14. ДАНИЈЕЛА ШИКМАН

II6

ФРИЗЕР
15. СЛАЂАНА ВУКОВИЋ

II7

ФРИЗЕР
16. ФИЛИП ЧЕКО

II8

ФРИЗЕР
17. ИГОР ИВАНКОВИЋ

II9

ЕКОЛОШКИ ТЕХ.

18. ВИДА БРЂАНИН
II10 ФОТОГРАФ
       
19. ДУШАН Р. ПАНЧИЋ

III 2

ГРАФИЧКИ ТЕХ.
20. НИНА БАБИЋ

III 3

ТЕХ.ДИЗЈГРАФИКЕ / ТЕХ. ИНДУ. ПРОИЗВОДА
21. ДАНИЈЕЛА СТАНИШЉЕВИЋ

III 4

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХ.
22. БОЈАНА В. СМИЉАНИЋ

III 5

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХ.
23. ДУШАН АНТОНИЋ

III 6

ФРИЗЕР
24. МИРЈАНА ПРОШИЋ

III 7

ФРИЗЕР
25. БОЈАНА БУНДАЛО

III 8

ФРИЗЕР
26. ДРАГАНА ПАЛАЧКОВИЋ

III 9

ЕКОЛОШКИ ТЕХ.
27. ДЕЈАН КЛИНЦОВ
III 10
ФОТОГРАФ
       
28. МИРКО ВУКОВИЋ

IV 2

ГРАФИЧКИ ТЕХ.
29. ЗВЈЕЗДАНА МИЈАТОВИЋ

IV 3

ЛИКВНИ ТЕХ./ТЕХ.ДИЗ.ГРАФИКЕ
30. БОРЈАНА ТРАВАР

IV 4

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХ.
31. ЕМИЛИЈА КИСИН

IV 5

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХ.
32. МАРТИНА БОСНИЋ

IV 9

ЕКОЛОШКИ ТЕХ.