КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.години

 КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД 

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. Пријава за упис(попуњава се приликом пријављивања у школу)
 2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Диплома „Вук Стефановић Караџић“
 5. Диплома за изузетан успјех из предмета значајних за занимање у средњој стручној школи
 6. Диплому за освојено 1.,2. или 3. мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења.
 7. Горе наведена документа је потребно приложити у прозирној кошуљици

БОДОВАЊЕ КАНДИДАТА

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама. Кандидатима  се бодују  резултати у успјеху у оба занимања. Приликом бодовања сви кандидати који нису успјели да се упишу у прво наведено занимање равноправно се бодују за друго наведено занимање као и кандидати којима је то избор првог занимања.

Бодовање:

 1. Општи успјех у основној школи
 • Средња просјечна оцјена заокружена на двије децимале у 6. и 7. разреду помножена са 2
 • Средња просјечна оцјена у 8. и 9. разреду заокружена на двије децимале помножена са 3
 1. Успјех из пет предмета значајних за занимање у стручним школама за које кандидат конкурише(саберу се оцјете из тих пет предмета у 8. разреду,подијеле са 5 ,па помноже са 2. Исто тако и за 9. разред):

-Струка Остале дјелатности -бодује се српски језик,страни језик,физика,хемија и информатика.

-Струка Хемија,неметали и графичарство – бодује се српски језик, страни језик, математика, физика и хемија

-Струка Култура и умјетност  – бодује се српски језик, страни језик, музичка култура,ликовна култура и информатика.

 1. Резултати остварени на посебном испиту за умјетничке школе.

 

ЈУ“Технолошка школа“ врши упис ученика у први разред школске 2022/2023.године  у сљедећа занимања:

Струка: Хемија,неметали и графичарство

Занимања: 1. Графички техничар ,четворогодишње занимање (1 одјељење, 24 ученика) 

 1. Хемијски техничар, четворогодишње занимање(1 одјељење,24 ученика)

-Струка: Остале дјелатности

 Занимања: 1. Козметички техничар, четворогодишње занимање (2 одјељења, 48 ученика)

 1. Фризер , трогодишње занимање (3 одјељења, 72 ученика)
 2. Фотограф , трогодишње занимање (1 одјељење, 16 ученика)

-Струка: Култура и умјетност

 Занимања: 1. Ликовни техничар,четворогодишње занимање (0,5 одјељења 12 ученика)

 1. Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа , четворогодишње занимање(0,5 одјељења 12 ученика)

Упис ученика се обавља у два уписна рока:

 1. Јунски рок , од 13. јуна до 24 .јуна године
 2. Јулски рок , од 4. јула до 15. јула 2022. године
 1. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК
 • У понедјељак и  уторак  14. јуна  од  9 часова до 13 часова

          је  пријем докуманата у канцеларији педагога школе за ученике који желе да             упишу  четворогодишње занимање, а имају 60 и више бодова .

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у четвртак 16. јуна 2022. године до 10 часова

 • Од понедјељка 20. јуна до сриједе 22. јуна године од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у четворогодишња и трогодишња занимања за ученике који имају мање од 60 бодова.

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у петак 24. јуна 2022. године до 10 часова.

 1. ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК
 • Од понедјељка 4. јула до сриједе 6. јула 2022. године од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у четворогодишња и трогодишња занимања.

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у петак 8. јула 2022. године до 10 часова.

 

**Од понедјељка 11.јула 2022.године до петка  15.јула 2022.године од 9 до 13 часова

 • кандидати који нису задивољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у занимања гдје има слободног мјеста.
 1. УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ПОСЕБНИ ИСПИТ (ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА И ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР)

Кандидати полажу посебни испит којим се провјеравају посебне способности кандидата неопходне за умјетничку школу.

Испит се састоји из два дијела :

цртање (црта се портрет-у гипсаној форми, потребно је да кандидати понесу меку Б графитну оловку или угљен и бијели хамер папир)

сликање ( слика се мртва природа, потребно је да кандидати понесу темпере,посуду за воду,широке и танке кистове и бијели хамер папир) .

Цртање и сликање се полажу исти дан.

На овом посебном испиту кандидати могу освојити максимално 100 бодова, а минимално 50.

 • У понедјељак 13. јуна и уторак 14. јуна 2022 . године од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе БЕЗ ОБЗИРА НА БРОЈ БОДОВА ОСТВАРЕН НА ОСНОВУ УСПЈЕХА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ..

 

 • Посебни испит кандидати полажу у четвртак 16. јуна 2022 . године у 9 часова.

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у суботу  18. јуна 2022. године до 10 часова.

**У понедјељак 4. јула  и уторак 5. јула 2022. године  од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе УКОЛИКО ОСТАНЕ СЛОБОДНОГ МЈЕСТА ПОСЛИЈЕ ПРВОГ УПИСНОГ РОКА.

* Посебни испит кандидати полажу у четвртак 7. јула 2022. године у 9 часова.

Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у суботу 9. јула 2022. године до 10 часова.