НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

ЈУ Технолошка школа

Бања Лука

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНу ЈЕ 31.8.2021. ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

А) У 8:00 ч. – ПРВИ РАЗРЕД

Б) У 9:00 ч. – ДРУГИ РАЗРЕД

В) У 10:00 ч. – ТРЕЋИ РАЗРЕД

Г) У 11:00 ч. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Ученици II, III И IV разреда обавезни су понијети:

       1. РОДНИ ЛИСТ

       2. СВЈЕДОЧАНСТВО ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА

 

Бања Лука, 27.8.2021. г.  

Управа школе