КОНКУРС ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

ЈУ Технолошка школа

Бања Лука

 

КОНКУРС

 

ЗА  УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

 

 

ЈУ „Технолошка школа“ врши упис ученика у први разред школске 2021/2022. године у сљедећа занимања:

 

 • Струка: Хемија, неметали и графичарство

Занимање:

 1. Графички техничар, четворогодишње занимање (1 одјељење, 24 ученика)
 2. Хемијски техничар, четворогодишње занимање (1 одјељење, 24 ученика)
 • Струка: Култура и умјетност

Занимање:

 1. Ликовни техничар, четворогодишње занимање (0,5 одјељења, 12 ученика)
 2. Техничар дизајна графике, четворогодишње занимање (0,5 одјељења, 12 ученика)
 • Струка: Остале дјелатности

Занимање:

 1. Козметички техничар, четворогодишње занимање (2 одјељења, 48 ученика)
 2. Еколошки техничар, четворогодишње занимање (1 одјељење, 24 ученика)
 3. Фризер, трогодишње занимање (3 одјељења, 72 ученика)
 4. Фотограф, трогодишње занимање (1 одјељење, 24 ученика)

 

 

Упис ученика обавља се у два уписна рока:

 1. у јунском року, од 14. јуна до 25 јуна2021. године и
 2. у јулском року, од 05. јула до 16 јула 2021. године

 

ЈУНСКИ УПИСИНИ РОК

 

У понедјељак 14. и уторак 15. јуна од 9 до 13 часова

је пријем докумената, у канцеларији педагога и психолога школе, за ученике који желе да упишу четворогодишње занимање, а имају 60 и више бодова. Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у четвртак 17. јуна до 10 часова.

Од понедјељка, 21. јуна до сриједе 23. јуна од 9 до 13 часова

је пријем докумената, за ученике који желе да упишу четворогодишња и трогодишња занимање, а имају мање од 60 бодова. Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у петак 25. јуна до 10 часова.

 

 

ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

 

Од понедјељка, 05. јула до сриједе 07. јула од 9 до 13 часова

је пријем докумената, за ученике који желе да упишу четворогодишња и трогодишња занимање.

Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у петак 09. јула до 10 часова.

 

Од понедјељка, 12.07.2021. године до петка 16.07.2021. године, кандидати који нису задовољни условима конкурса за жељено занимање, уписују се у занимања гдје има слободног мјеста.

 

УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ПОСЕБНИ ИСПИТ

Ликовни техничар и Техничар дизајна графике

 

Кандидати полажу посебни испит којим се провјеравају посебне способности кандидата неопходне за умјетничку школу.

Испит се састоји из два дијела:

ЦРТАЊЕ (црта се портрет-у гипсаној форми, потребно је да кандидати понесу меку Б графитну оловку или угљен и бијели хамер папир).

СЛИКАЊЕ ( слика се мртва природа, потребно је да кандидати понесу темпере, посуду за воду, широке и танке кистове и бијели хамер папир).

 

Цртање и сликање се полажу исти дан.

На овом посебном испиту кандидати могу освојити максимално 100 бодова, а минимално 50.

У понедјељак 14. јуна и уторак 15. јуна 2021. године од 9 до 13 часова је пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе.

Посебан испит кандидати полажу 17.06.2021. године у 9 часова У АТЕЉЕУ.

Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у суботу 19. јуна до 10 часова.

 

У понедјељак 05. јула и уторак 06. јула 2021. године од 9 до 13 часова је пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе.

Посебан испит кандидати полажу 08.07.2021. године у 9 часова У АТЕЉЕУ.

Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у суботу 10. јула до 10 часова.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

Ученици конкурса подносе школи потребне документе:

 1. Пријава за упис (попуњава се приликом пријављивања у школу)
 2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију.
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Диплома „Вук Стефановић Караџић“
 5. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за занимање у средњој стручној школи.
 6. Диплому за освојено 1.2. или 3. мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења.
 7. Горе наведена докуметна је потребно приложити у прозирној кошуљици.

 

БОДОВАЊЕ КАНДИДАТА

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама. Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба занимања. Приликом бодовања сви кандидати који нису успјели да се упишу у прво наведено занимање равноправно се бодују за друго наведено занимањекао и кандидати којима је то избор првог занимања.

Бодовање:

 1. Општи успјех у средњој школи
 • Средња просјечна оцјена заокружена на двије децимале у 6. и 7. разреду се помножи са 2
 • Средња просјечна оцјена заокружена на двије децимале у 8.и 9. разреду се помножи са 3
 1. Успјех из пет предмета значајних за занимање у стручним школама за које кандидат конкурише ( саберу се оцјене из тих пет предмета у 8. разреду, подијеле са 5, па помноже са 2. Исто тако и за 9. разред).

Струка: Хемија, неметали и графичарство бодује се: српски језик, страни језик, математика, физика и хемија.

Струка Остале дјелатности бодује се: српски језик, страни језик, физика, хемија и информатика.

Струка: Кулутра и умјетност, бодује се: српски језик, страни језик, музичка култура, ликовна култура и информатика.

 1. Резултати остварени на посебном испиту за умјетничке школе.

 

 

Бања Лука. 28.05.2021. године

 

 

                                                                                                    Стручна служба школе