КАЛЕНДАР РАДА ЗА МАЈ И ЈУН ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.

КАЛЕНДАР РАДА ЗА МАЈ И ЈУН ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.

 • 05.2022. ГОД. ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ ЗА МАТУРАНТЕ (III6, III7, III8, III10, IV2, IV4, IV5, IV9)
 • 05.2022. ГОД. ОДЈЕЉЕНСКО И НАСТАВНИЧКО ВИЈЕЋЕ ЗА МАТУРАНТЕ(III6, III7, III8, III10, IV2, IV4, IV5, IV9) У 18,35
 • 05.2022. ГОД. ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ ЗА МАТУРАНТЕ ( IV 3 )
 • 05.2022. ГОД. ОДЈЕЉЕНСКО И НАСТАВНИЧКО ВИЈЕЋЕ ЗА МАТУРАНТЕ (IV3 )

* ИСПИТНИ ОДБОР-ПРИЈЕДЛОГ КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА, ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА И  ДОСТАВЉАЊЕ КОВЕРТИРАНИХ ТЕМА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У 13,20

 

 • 05.2022.ГОД. ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАЗРЕДНОГ ИСПИТА ( МАТУРАНТИ )  КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ ОД 09,00-12,00
 • 05.-27.05.2022. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА  МАТУРАНТЕ  ( ПРЕМА ДОГОВОРУ СА ПРЕДМЕТНИМ ПРОФЕСОРИМА )
 • 06.-08.06.2022. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ ЗА  МАТУРАНТЕ  ( ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОМИСИЈА )
 • 06.2022. ГОД. ПРИЈАВЉИВАЊЕ МАТУРСКОГ, ЗАВРШНОГ ИСПИТА, ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ( САМО ОНИ УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ СА ПОЗИТИВНИМ УСПЈЕХОМ ЗАВРШИЛИ РАЗРЕД )

 СЕКРЕТАРУ  МАТУРЕ ТРЕЋЕГ ИЛИ ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА ПРЕДАТИ СЉЕДЕЋА ДОКУМЕНТА :

 1. ПОПУЊЕНУ ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ
 2. ОТКУЦАН И УКОРИЧЕН ЗАВРШНИ ИЛИ МАТУРСКИ РАД
 3. СВЈЕДОЧАНСТВА О ЗАВРШЕНОМ ( I, II, III ИЛИ I, II, III, IV РАЗРЕДУ )
 4. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
 • 06.2022. ГОД. ИСПИТНИ ОДБОР-ВЕРИФ. ТЕМА ЗА ПИСМЕНИ РАД ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У 16,45
 • 06.2022. ГОД. У 17,00 ЧАСОВА ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СВЕ МАТУРАНТЕ
 • 06.2022. ГОД. ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ ЗА НЕМАТУРАНТЕ ( I3, II3 И III3 )
 • 06.2022. ГОД. ИСПИТНИ ОДБОР-САОПШТЕЊЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА  РЕЗУЛТАТА ПИСМЕНОГ ИСПИТА  ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У 8,15 ЧАСОВА
 • 06.-10.06.2022. ГОД. ПРАКТИЧНА ИЗРАДА ЗАВРШНИХ РАДОВА
 • 06.-10.06.2022. ГОД. УСМЕНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА ( ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОМИСИЈА )
 • 06.-8.06.2022. ГОД. УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ ( ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОМИСИЈА )
 • 06.-10.06.2022. ГОД УСМЕНИ ИСПИТИ ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ( ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОМИСИЈА )
 • 06.2022. ГОД. ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ ЗА НЕМАТУРАНТЕ
 • 06.2022. ГОД. ИСПИТНИ ОДБОР-ВЕРИФИКАЦИЈА УСПЈЕХА МАТУРАНАТА НА РАЗРЕДНОМ, ЗАВРШНОМ,  МАТУРСКОМ ИСПИТУ У 7,30
 • 06.2022. ГОД. ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАЗРЕДНОГ ИСПИТА ( НЕМАТУРАНТИ ) ОД 10,00-13,00
 • 06.-15.06. 2022.ГОД ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНОГ ИСПИТА ( ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОМИСИЈА )
 • 06.2022. ГОД. ИСПИТНИ ОДБОР ВЕРИФИКАЦИЈА УСПЈЕХА  НА  РАЗРЕДНОМ ИСПИТУ У 9,00
 • 06.2022. ГОД. ВЕРИФИК. УСПЈЕХА У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ СВИХ  НЕМАТУРАНТСКИХ РАЗРЕДАУ 7,30

РАЗДУЖИВАЊЕ РАЗРЕДНИКА НАЈКАСНИЈЕ ДО  22.06.2022. ГОДИНЕ  13,00 А ПОДЈЕЛА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ДОГОВОРУ СА

ОДЈЕЉЕНСКИМ СТАРЈЕШИНОМ

БАЊА ЛУКА,  МАЈ 2022. ГОДИНЕ

 ДИРЕКТОР:

                                                                                                                                                                                                Дејан Чутура, проф.