ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ОДЛУКА

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ

НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Поштоване,

колеге, родитељи и ученици због настале ситуације настава у нашој школи ће бити организована путем интернета и вибер група. Та одлука ће се спроводити од понедељка 23.3.2020. године.

За сва питања и нејасноће, можете контактирати школу, а ученици и родитељи одељенске старјешине своје дијеце.Управа школе