Обавјештење за ученике – ШКОЛАРИНА

УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ

  • ВИСИНА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ(ШКОЛАРИНЕ) ЗА УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ ИЗНОСИ 50,00 КМ

 

  • ПАРТИЦИПАЦИЈЕ СУ ОСЛОБОЂЕНА ДЈЕЦА РАТИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ДЈЕЦА БЕЗ ЈЕДНОГ ИЛИ ОБА РОДИТЕЉА, ДЈЕЦА ИЗ ВИШЕЧЛАНИХ ПОРОДИЦА(4+) И ПРИМАОЦИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

 

  • ПРЕМА ЧЛАНУ 163. ЗАКОНА О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЈ РС“ БРОЈ 41/18), УЧЕНИК КОЈИ ПОНАВЉА РАЗРЕД ПЛАЋА УПИСНИНУ У ВИСИНИ НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈХ ЗА ТЕКУЧУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ, КОЈА ИЗНОСИ 440,00 КМ

 

  • ПАРТИЦИПАЦИЈА СЕ УПЛАЋУЈЕ НА СЛЕДЕЋИ

ЖИРО-РАЧУН ГРАДА БАЊА ЛУКЕ:  555-007-1203488860

ВРСТА ПРИХОДА: 722591

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА(КОД ЈУ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ БАЊА ЛУКА): 0815008

ШИФРА ОПШТИНЕ: 002

БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБАВЕЗНИКА: (ЈМБ УЧЕНИКА )

 

Стручна служба школе