Школски простор

ЈУ “Технолошка школа” просједује следећи школски простор:

 

 

 

Рб. Простор Број просторија Опис
1.  Фискултурна сала 1  Посједује потребну опрему за одржавање наставе.
2.  Учионице  13
 3.  Информатички кабинет 2  Посједује потребну опрему за одржавање наставе.
 4.  Графички кабинет 1  Посједује потребну опрему за одржавање наставе.
 5.  Сликарски атеље  1  Посједује потребну опрему за одржавање наставе.
 6.  Графички атеље  1  Посједује потребну опрему за одржавање наставе.
 7.  Вајарски атеље  1  Посједује потребну опрему за одржавање наставе.
 8.  Лабараторија  1  Посједује потребну опрему за одржавање наставе.
 9.  Фризерски салон  4  Посједује потребну опрему за одржавање наставе.
 10.  Козметички салон  2  Посједује потребну опрему за одржавање наставе.
 11. Фотолабораторија  1  Посједује потребну опрему за одржавање наставе.