Хемијски техничар IV степен

Занимање: ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР – IV степен

Струка: Хемија, неметали и графичарство

Трајање образовања: Четири године

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Српски језик
2 Страни језик
3 Физичко васпитање
4 Математика **
5 Информатика
6 Историја
7 Демократија и људска права 
8 Физика
9 Вјеронаука*
10 Култура религија*
11 Етика*
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1 Машински елементи
2 Техничко  цртање
3 Општа и неорганска хемија
4 Органска хемија **
5 Аналитичка хемија **
6 Машине и операције
7 Неорганска технологија
8 Физичка хемија **
9 Инструментална анализа
10 Органска технологија
11 Аутоматска контрола процеса
12 Екологија и заштита животне средине
13 Основе предузетништва
14 Биохемија
15 Изборни предмет