Фотограф III степен

Занимање: ФОТОГРАФ – III степен

Струка: Остале дјелатности

Трајање образовања: Три године

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Српски језик
2 Страни језик
3 Физичко васпитање
4 Математика
5 Информатика
6 Историја
7 Демократија и људска права
8 Хемија
9 Физика
10 Вјеронаука*
11 Култура религија*
12 Етика*
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1 Технологија фотографије
2 Теорија форме
3 Дигитална фотографија
4 Примјена рачунара у струци
5 Екологија и заштита животне средине
6 Основе предузетништва
7 Практична настава