Техничар дизајна графике IV степен

Занимање: ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ- IV степен

Струка: Култура и умјетност

Трајање образовања: Четири године

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Српски језик и књижевност
2 Филозофија
3 Страни језик
4 Психологија
5 Историја
6 Демократија и људска права
7 Музичка умјетност
8 Физичко васпитање
9 Биологија
10 Физика
11 Хемија
12 Математика
13 Информатика
14 Вјеронаука*
15 Култура религија*
16 Етика*
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1 Историја умјетности
2 Теорија форме
3 Цртање и сликање
4 Фотографија
5 Писмо
6 Обликовање графике
7 Графика књиге
8 Плакат
9 Технологија штампе
10 Примјена рачунара