Техничар дизајна графике IV степен

Занимање: ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ- IV степен

Струка: Култура, умјетност и јавно информисање

Трајање образовања: Четири године