Наставно особље

НАСТАВНО ОСОБЉЕ шг. 2019/2020

Рб. Име и презиме Предмет
1. Горана Бороја Српски језик
2. Мирко Вуковић Српски језик
3. Емилија Кисин Српски језик
4. Милица Млађеновић Хрицак Српски језик
5. Антонела Плиснић Српски језик
6. Алексндра Вукелић Српски језик
7. Данијела Пајчин (Замјена за Драгану Антонић) Енглески језик
8. Драгана Палачковић Енглески језик
9. Јелена Кузмановић Енглески језик
10. Данијела Видовић Енглески језик
11. Жељка Недић Енглески језик
12. Јелена Марчић Енглески језик
13. Косовка Шврака Њемачки језик
14. Милица Симишић Њемачки језик
15. Душан Антонић Физичко васпитање
16. Ђорђе Верчевић (Замјена за Спасу Шакота) Физичко васпитање
17. Игор Булатовић Физичко васпитање
18. Бојана Бундало (Замјена за Спасу Шакота) Физичко васпитање
19. Зоран Шаровић Математика
20. Данијела Станишљевић Математика
21. Немања Кесер Математика, Информатика
22. Михаела Репић Физика
23. Филип Чеко Информатика, Примјена рачунара у струци
24. Драган Мирошљевић Информатика, Примјена рачунара у струци
25. Дијана Шолаја Примјена рачунара у струци, Веб дизајн- И.П., Рачунари у функцији стр.- И.П.
26. Симо Тешић Историја, Латински језик
27. Марко Улетиловић Латински језик
28. Милош Балабан Православна вјеронаука
29. Игор Дамјановић Демократија и људска права
30. Сања Малчић Демократија и људска права, Култура религија
31. Милена Тошић Култура религија
32. Љубиша Дивјак Демократија и људска права, Култура религија, Филозофија
33. Александра Ћетојевић Психологија
34. Горанка Субашић Основе предузетништва, Изборни предмет-Тржишне комуникације
35. Драгана Софреновић Основе предузетништва
36. Зоран Јекић Основе предузетништва
37. Љиљана Беспаљко Дерматологија, Естетска хирургија, Физикална медицина, Изборни- физикална медицина
38. Биљана Беспаљко Биологија
39. Росана Бањац Удовичић Анатомија и физиологија, Дерматологија, Физикална медицина
40. Љиљана Дринић Хемија, Аналитичка хемија, Лабораторијске технике, Изборни- органска хемија, Изборни-аналитичка хемија
41. Дивна Паштар Хемија, Физичка хемија
42. Јадранка Бошњак Технологија занимања, Индустријска технологија, Аутоматска контрола процеса, Познавање материјала
43. Слађана Вуковић Органска технологија, Технологија занимања, Познавање материјала
44. Татјана Драгић Санитарна хемија и техника, Претрага воде, Биохемија са биотехнологијом, Микробиологија, Биохемија, Инструментална анализа
45. Бојана Смиљанић Токсиколошка хемија, Хемија, Практична настава
46. Мартина Боснић Педологија, Претрага воде, ДДД
47. Радана Бјелајац Хемија
48. Бојана Рачић Практична настава
49. Слободанка Стеванић Познавање материјала
50. Стојанака Јагодић Биологија, Екологија, Генетика
51. Снежана Батес Биологија, Изборни-екологија, Изборни-Биологија, Хигијена
52. Милица Ћелић Микробиологија, Хигијена, Хигијена и прва помоћ
53. Адријана Зрнић Екологија
54. Душан Р. Панчић Технологија образовног профила, Графичке технике, Машине и аутоматика у графичкој индустрији
55. Весна Зељковић Технологија графичког материјала, Дигитална фотографија, Технологија фотографије, Практична настава
56. Дејан Клинцов Практична настава, Фотографија, Технологија фотографије
57. Вида Брђанин Практична настава
58. Бранкица Бањац Теорија форме, Цртање и сликање, Историја умјетности, Сликарске технике са технологијом , Естетика струке, Естетско- корективна козметика, Изборни естетско- корективна козметика
59. Соња Остојић Цртање , Сликање, Сликарске тех. са технологијом, Графика, Цртање и сликање
60. Госпава Крстовић Сарафин Историја умјетности, Цртање и сликање,  Сликање, Дизајн графичких производа, Плакат, Технологија фотографије
61. Бојан Додиг замјена за Биљану Лазичић Јурић Цртање, Обликовање графике, Графика , Естетско- корективна козметика
62. Звјездана Веселиновић Мијатовић Обликовање, Зидно сликарство, Цртање, Естетско- корективна козметика, Писмо
63. Нада Црногорац Цртање и сликање,  Естетика струке, Естетско- корективна козметика, Историја умјетности, Радионички рад, Графика књиге, Теорија форме
64. Нина Бабић Естетика струке, Технологија штампе, Графичкко обликовање и писмо , Дизајн графичких производа,Историја умјетности, Вајање
65. Мирјана Богојевић Буквић Познавање материјала, Стилски ентеријер,Пројектовање, Грађевинске конструкције
66. Борјана Ивановић Практична настава-козметички техничар
67. Сенка Кузмановић Естетска њега, Практична настава, Козметологија-изборни, Козметологија
68. Маја Драговић Ступар Естетска њега, Практична настава-козметички техничар
69. Борјана Травар Практична настава-козметички техничар, Козметологија, Естетска њега
70. Сања Зрнић Клинцов Практична настава- козметички техничар
71. Бојана Смиљанић Естетска њега, Козметологија, Практична настава
72. Ружица Стојнић Практична настава-Фризер
73. Миријана Влачић Практична настава-Фризер
74. Татјана Шпирић Практична настава-Фризер
75. Ксенија Тица Практична настава-Фризер
76. Драгана Јовановић Практична настава-Фризер
77. Биљана Петковић Практична настава-Фризер
78. Драгана Тодоровић Практична настава-Фризер
79. Милка Мандић Музичка умјетност
80. Драгана Антонић- породиљско боловање Енглески језик
81. Спасо Шакота- боловање Физичко васпитање
82. Биљана Лазичић Јурић- њега дјетета Цртање, Обликовање графике, Графика , Естетско- корективна козметика
83. Јованка Радоја Лаборант