Козметички техничар IV степен

Занимање: КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР – IV степен

Струка: Остале дјелатности

Трајање образовања: Четири године

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Српски језик
2 Страни језик
3 Физичко васпитање
4 Математика
5 Информатика
6 Историја
7 Демократија и људска права 
8 Биологија **
9 Хемија **
10 Физика
11 Психологија
12 Латински језик
13 Вјеронаука*
14 Култура религија*
15 Етика*
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1 Анатомија и физиологија
2 Естетска њега
3 Естетско-корективна козметика **
4 Козметологија **
5 Физикална медицина **
6 Хигијена и прва помоћ
7 Дерматологија
8 Основе предузетништва
9 Естетска хирургија
10 Индустријска  технологија
11 Изборни предмет 
12 Практична настава