Графички техничар IV степен

Занимање: ГРАФИЧКИ ТЕХНИЧАР – IV степен

Струка: Хемија, неметали и графичарство

Трајање образовања: Четири године

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Српски језик
2 Страни језик
3 Физичко васпитање
4 Математика
5 Информатика
6 Историја
7 Демократија и људска права 
8 Физика
9 Хемија
10 Вјеронаука*
11 Култура религија*
12 Етика*
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1 Технологија образовног профила
2 Технологија графичког материјала 
3 Графичко  обликовање и писмо
4 Репродукциона техника**
5 Штампарске форме
6 WEB дизајн
7 Примјена рачунара у струци**
8 Обликовање графичких производа**
9 Екологија и заштита животне средине
10 Основе предузетништва
11 Изборни предмет
12 Практична настава