Владање ученика

                                                                            ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

АКО УЧЕНИК НЕОПРАВДАНО ИЗОСТАНЕ СА НАСТАВЕ ВИШЕ ОД 26 ЧАСОВА ПРЕСТАЈЕ МУ СТАТУС РЕДОВНОГ УЧЕНИКА

БРОЈ ИЗОСТАНАКА ВЛАДАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ
0-5 ПРИМЈЕРНО  
6-10 ВРЛО ДОБРО ОПОМЕНА ИЛИ УКОР ОДЈЕЉЕЊСКОГ СТАРЈЕШИНЕ
11-15 ДОБРО УКОР ОДЈЕЉЕЊСКОГ ВИЈЕЋА
16-21 ЗАДОВОЉАВА УКОР ДИРЕКТОРА ИЛИ НАСТАВНИЧКОГ ВИЈЕЋА
22-26 ЛОШЕ УКОР ДИРЕКТОРА ИЛИ НАСТАВНИЧКОГ ВИЈЕЋА