Адреса:
Пиланска бб. 
78 000 Бања Лука

Све информације можете добити на овај број телефона.
051/346-592, локал 101 или на

ss08@skolers.org