КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗА ЗАВРШНИХ ИСПИТА

ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

Одјељење: III-6
Српски језик:

 

1.      Биљана Петковић

2.      Емилија Кисин

3.      Филип Чеко

 

Учионица: 8

 

 

1.      Милица Симишић

2.      Емилија Кисин

3.      Санела Гајић

 

Учионица: 7

 

Датум и вријеме: 4.6.2021. 1700

 

Израда практичног рада:

 

1.      Драгана Јовановић

2.      Санела Гајић

3.      Драгана Антонић

 

Ф. салон бр: 1

Датум и вријеме: 8.6.2021. у 900

 

1.      Санела Гајић

2.      Драгана Јовановић

3.      Драгана Антонић

 

Ф. салон бр: 1

Датум и вријеме: 9.6.2021. у 900

 

 

Усмена одбрана рада:

 

1.      Драгана Јовановић

2.      Санела Гајић

3.      Косовка Шврака

 

Ф. салон бр: 1

Датум и вријеме: 14.6.2021. у 900

 

1.      Санела Гајић

2.      Драгана Јовановић

3.      Косовка Шврака

 

Ф. салон бр: 1

Датум и вријеме: 14.6.2021. у 1100

 

 

Одјељење: III-7
Српски језик:

 

1.      Драган Мирошљевић

2.      Емилија Кисин

3.      Весна Зељковић

 

Учионица: 6

 

 

1.      Игор Дамјановић

2.      Емилија Кисин

3.      Михаела Репић

 

Учионица: 5

 

Датум и вријеме: 4.6.2021. 1700

Израда практичног рада:

 

1.      Ружица Стојнић

2.      Ксенија Тица

3.      Александра Ћетојевић

 

Ф. салон бр: 2

Датум и вријеме: 8.6.2021. у 900

 

1.      Ксенија Тица

2.      Ружица Стојнић

3.      Александра Ћетојевић

 

Ф. салон бр: 2

Датум и вријеме: 9.6.2021. у 900

 

Усмена одбрана рада:

 

1.      Ружица Стојнић

2.      Ксенија Тица

3.      Мирко Вуковић

 

Ф. салон бр: 2

Датум и вријеме: 14.6.2021. у 900

1.      Ксенија Тица

2.      Ружица Стојнић

3.      Мирко Вуковић

 

Ф. салон бр:

Датум и вријеме: 14.6.2021. у 1100

 

 

Одјељење: III-8
Српски језик:

 

1.      Милица М. Хрицак

2.      Емилија Кисин

3.      Драгана Палачковић

 

Учионица: 4

 

 

1.      Милица М. Хрицак

2.      Емилија Кисин

3.      Татјана Шпирић

 

Учионица: 3

 

Датум и вријеме: 4.6.2021. 1700

 

Израда практичног рада:

 

1.      Биљана Петковић

2.      Татјана Шпирић

3.      Вида Брђанин

 

Ф. салон бр: 3

Датум и вријеме: 8.6.2021. у 900

 

1.      Татјана Шпирић

2.      Биљана Петковић

3.      Вида Брђанин

 

Ф. салон бр: 3

Датум и вријеме: 9.6.2021. у 900

 

Усмена одбрана рада:

 

1.      Биљана Петковић

2.      Татјана Шпирић

3.      Душан Антонић

 

Ф. салон бр: 3

Датум и вријеме: 14.6.2021. у 900

 

1.      Татјана Шпирић

2.      Биљана Петковић

3.      Душан Антонић

 

Ф. салон бр: 3

Датум и вријеме: 14.6.2021. у 1100

 

 

Одјељење: III-10
Српски језик:

 

1.      Зоран Шаровић

2.      Мирко Вуковић

3.      Дејан Клиноцов

 

Учионица: Кабинет информатике 1

 

Датум и вријеме: 4.6.2021. 1700

 

Израда практичног рада:

 

1.      Игор Булатовић

2.      Вида Брђанин

3.      Дејан Клинцов

 

Учионица:

 

 

Датум и вријеме: 7.6.2021. у 900

 

 

Усмена одбрана рада:

 

1.      Игор Булатовић

2.      Вида Брђанин

3.      Дејан Клинцов

 

Учионица: 5

 

 

Датум и вријеме: 14.6.2021. у 900

 

 

Бања Лука, 20.5.2021. год.                                                                                  Борјана Ивановић

секретар испитног одбора за трећи степен