Занимање: ФРИЗЕР – III степен

Струка: Остале дјелатности

Трајање образовања: Три године