КОНКУРС

ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. години

 

ЈУ“Технолошка школа“ врши упис  ученика у први разред школске 2018/2019 у сљедећа занимања:

Струка: Хемија,неметали и графичарство

Занимања: 1. Хемијски техничар  ,четворогодишње занимање (1 одјељење, 26 ученика)

 1.   Графички техничар ,четворогодишње занимање (1 одјељење, 26 ученика)

-Струка: Остале дјелатности

Занимања: 1. Козметички техничар, четворогодишње занимање (2 одјељења, 52 ученика)

 1. Еколошки техничар,четворогодишње занимање (1 одјељење, 26 ученика)
 2. Фризер , трогодишње занимање (3 одјељења, 78 ученика)
 3. Фотограф , трогодишње занимање (1 одјељење, 26 ученика)

-Струка: Култура, умјетност и јавно информисање

Занимања: 1. Ликовни техничар, четворогодишње занимање(0,5 одјељења 13 ученика)

 1. Техничар дизајна графике , четворогодишње занимање(0,5 одјељења 13 ученика)

Упис ученика се обавља у два уписна рока:

 1. Јунски рок , од 11. јуна до 22.јуна године
 2. Јулски рок , од 2. јула до 13. јула 2018. године

 

 

 1. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК
 • У понедјељак и  уторак  12. јуна  од 9 часова до 13 часова

је  пријем докуманата у канцеларији педагога школе за ученике који желе да упишу четворогодишње занимање, а имају 60 и више бодова .

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе  и сајту школе у четвртак 14. јуна 2018. године до 10 часова.

 

 • Од понедјељка 18. јуна до сриједе 20. јуна године од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у четворогодишња и трогодишња занимања за ученике који имају мање од 60 бодова.

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе и сајту школе у петак 22. јуна 2018. године до 10 часова.

 

 1. ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК
 • Од понедјељка 02. јула до сриједе 04. јула 2018. године од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у четворогодишња и трогодишња занимања.

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе и сајту школе у петак 06. јула 2018. године до 10 часова.

**Од понедјељка 09. јула 2018.године до петка  13. јула 2018. године од 9 до 13 часова

**кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у занимања гдје има слободног мјеста.

 

 1. УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ПОСЕБНИ ИСПИТ (ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР И ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ)

 

Кандидати полажу посебни испит којим се провјеравају посебне способности кандидата неопходне за умјетничку школу.

Испит се састоји из два дијела :

цртање (црта се портрет-у гипсаној форми, потребно је да кандидати понесу меку Б графитну оловку или угљен и бијели хамер папир)

сликање ( слика се мртва природа, потребно је да кандидати понесу темпере, посуду за воду, широке и танке кистове и бијели хамер папир) .

Цртање и сликање се полажу исти дан.

На овом посебном испиту кандидати могу освојити максимално 100 бодова, а минимално 50.

 • У понедјељак 11. јуна и уторак 12. јуна 2018 . године од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе.

 

 • Посебни испит кандидати полажу у четвртак 14. јуна 2018 . године у 9 часова.

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе и сајту школе у суботу  16. јуна 2018. године до 10 часова.

 

**У понедјељак 02. јула  и уторак 03. јула 2018. године  од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе.

* Посебни испит кандидати полажу у четвртак 05. јула 2018. године у 9 часова.

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у суботу 07. јула 2018. године до 10 часова.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. Пријава за упис(попуњава се приликом пријављивања у школу)
 2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Диплома „Вук Стефановић Караџић“
 5. Диплома за изузетан успјех из предмета значајних за занимање у средњој стручној школи
 6. Диплому за освојено 1.,2. или 3. мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења.
 7. Горе наведена документа је потребно приложити у прозирној кошуљици

БОДОВАЊЕ КАНДИДАТА

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама. Кандидатима  се бодују  резултати у успјеху у оба занимања. Приликом бодовања сви кандидати који нису успјели да се упишу у прво наведено занимање равноправно се бодују за друго наведено занимање као и кандидати којима је то избор првог занимања.

Бодовање:

 1. Општи успјех у основној школи
 • Средња просјечна оцјена заокружена на двије децимале у 6. и 7. разреду помножена са 2
 • Средња просјечна оцјена у 8. и 9. разреду заокружена на двије децимале помножена са 3
 1. Успјех из пет предмета значајних за занимање у стручним школама за које кандидат конкурише(саберу се оцјене из тих пет предмета у 8. разреду, подијеле са 5 , па помноже са 2. Исто тако и за 9. разред):

-Струка Остале дјелатности – бодује се српски језик, страни језик, физика, хемија и информатика.

-Струка Хемија,неметали и графичарство – бодује се српски језик, страни језик, математика, физика и хемија

-Струка Култура,умјетност и јавно информисање – бодује се српски језик, страни језик, музичка култура, ликовна култура и информатика.

 1. Резултати остварени на посебном испиту за умјетничке школе.

 

Бања Лука, 25.05.2018.                                                                                Стручна служба школе

КОНКУРС ЗА УПИС – конкурс у писаној верзији