ПЛАН УПИСА

Рб. Назив струка Рб. Занимање Степен Број ученика Број одељења
1. Хемија, неметали и графичарство 1. Графички техничар IV 24 1
2. Култура и умјетност 2. Техничар дизајна графике IV 12 0,5
3. Техничар дизајна ентеријера и индустриских производа IV 12 0,5
3. Остале дјелатности 4. Козметички техничар IV 48 2
5. Еколошки техничар IV 24 1
6. Фризер III 72 3
7. Фотограф III 24 1
УКУПНО:       216 9

Уписи ученика ће се обављати у два уписна рока:

 1. у јунском року, од 15 јуна до 26 јуна 2020. године и
 2. у јулском року, од 6 јула до 17 јула 2020 године.

 

 1. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедељак, 15.6.2020. године, а завршава се у уторак, 16.6.2020 године, за ученике који имају 60 и више бодова.

Резултати уписа се објављују у четвртак, 18.6.2020 до 10,00 часова на огласној табли школе.

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедељак, 22.6..2020. године, а завршава се у сриједу, 24.6.2020. године, за ученике који имају мање од 60 бодова.

Резултати уписа се објављују у петак, 26.6.2020 до 10,00 часова на огласној табли школе.

 

 1. ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедељак, 06.07.2020. године, а завршава се у сриједу, 08.07.2020 године.

Резултати уписа се објављују у петак, 10.07.2020 до 10,00 часова на огласној табли школе.

Од понедељка, 13.7.2020. године, до петка 17.7.2020. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписује се у школе, односно смјерове гдје има слободног мјеста.

 

 1. УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТ

Кандидати полажу посебан испит за упис у умјетничка занимања, и то за Техничар дизајна графике и Техничар дизајна ентеријера и индустриских производа.

На посебном испиту кандидат може да оствари највише 100 бодова. Да би ученик рангирао за упис у умјетничко занимање, потребно је да на посебном испиту оствари најмање 50 бодова.

1. Пријем докумената за упис ученика у умјетничка занимања у јунском уписном року почиње у понедељак, 15.06.2020. а завршава се у уторак, 16.06.2020. године.

Полагање посебног испита у јунском испитном року кандидати полажу у четвртак. 18.6.2020. године и у петак 19.6.2020. године.

Резултати уписа се објављују у суботу, 20.6.2020 до 10,00 часова на огласној табли школе.

 

2. Пријем докумената за упис ученика у умјетничка занимања у јулскомм уписном року почиње у понедељак, 06.07.2020. а завршава се у уторак, 07.07.2020. године.

Полагање посебног испита у јулском испитном року кандидати полажу у четвртак. 09.7.2020. године и у петак 10.7.2020. године.

Испит се састоји из два дијела :

цртање (црта се портрет-у гипсаној форми, потребно је да кандидати понесу меку Б графитну оловку или угљен и бијели хамер папир)

сликање ( слика се мртва природа, потребно је да кандидати понесу темпере,посуду за воду,широке и танке кистове и бијели хамер папир) .

Цртање и сликање се полажу исти дан.

На овом посебном испиту кандидати могу освојити максимално 100 бодова, а минимално 50.

 • У понедјељак 15. јуна и уторак 16. јуна 2020 . године од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе.

 • Посебни испит кандидати полажу у четвртак 18. јуна 2020 . године у 9 часова

**У понедјељак 06. јула  и уторак 07. јула 2020. године  од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе.

* Посебни испит кандидати полажу у четвртак 09. јула 2020. године у 9 часова.

 

Резултати уписа се објављују у суботу, 11.7.2020 до 10,00 часова на огласној табли школе.

Од понедељка, 13.7.2020. године, до петка 17.7.2020. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписује се у школе, односно смјерове гдје има слободног мјеста.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. Пријава за упис(попуњава се приликом пријављивања у школу)
 2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Диплома „Вук Стефановић Караџић“
 5. Диплома за изузетан успјех из предмета значајних за занимање у средњој стручној школи
 6. Диплому за освојено 1.,2. или 3. мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења.
 7. Горе наведена документа је потребно приложити у прозирној кошуљици

БОДОВАЊЕ КАНДИДАТА

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама. Кандидатима  се бодују  резултати у успјеху у оба занимања. Приликом бодовања сви кандидати који нису успјели да се упишу у прво наведено занимање равноправно се бодују за друго наведено занимање као и кандидати којима је то избор првог занимања.

Бодовање:

 1. Општи успјех у основној школи
 • Средња просјечна оцјена заокружена на двије децимале у 6. и 7. разреду помножена са 2
 • Средња просјечна оцјена у 8. и 9. разреду заокружена на двије децимале помножена са 3
 1. Успјех из пет предмета значајних за занимање у стручним школама за које кандидат конкурише(саберу се оцјете из тих пет предмета у 8. разреду,подијеле са 5 ,па помноже са 2. Исто тако и за 9. разред):

– Струка Остале дјелатности – бодује се српски језик, страни језик, физика, хемија и информатика.

– Струка Хемија, неметали и графичарство – бодује се српски језик, страни језик, математика, физика и хемија

– Струка Култура и умјетност  – бодује се српски језик, страни језик, музичка култура, ликовна култура и информатика.

 1. Резултати остварени на посебном испиту за умјетничке школе.

 

             

Бања Лука, 2.6.2020.год.                                                             Стручна служба школе