ПЛАН УПИСА

Рб. Назив струка Рб. Занимање Степен Број ученика Број одељења
1. Хемија, неметали и графичарство 1. Графички техничар IV 24 1
2. Култура и умјетност 2. Техничар дизајна графике IV 12 0,5
3. Техничар дизајна ентеријера и индустриских производа IV 12 0,5
3. Остале дјелатности 4. Козметички техничар IV 48 2
5. Еколошки техничар IV 24 1
6. Фризер III 72 3
7. Фотограф III 24 1
УКУПНО:       216 9

Уписи ученика ће се обављати у два уписна рока:

  1. у јунском року, од 15 јуна до 26 јуна 2020. године и
  2. у јулском року, од 6 јула до 17 јула 2020 године.

 

  1. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедељак, 15.6.2020. године, а завршава се у уторак, 16.6.2020 године, за ученике који имају 60 и више бодова.

Резултати уписа се објављују у четвртак, 18.6.2020 до 10,00 часова на огласној табли школе.

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедељак, 22.6..2020. године, а завршава се у сриједу, 24.6.2020. године, за ученике који имају мање од 60 бодова.

Резултати уписа се објављују у петак, 26.6.2020 до 10,00 часова на огласној табли школе.

 

  1. ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедељак, 06.07.2020. године, а завршава се у сриједу, 08.07.2020 године.

Резултати уписа се објављују у петак, 10.07.2020 до 10,00 часова на огласној табли школе.

Од понедељка, 13.7.2020. године, до петка 17.7.2020. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписује се у школе, односно смјерове гдје има слободног мјеста.

 

  1. УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТ

Кандидати полажу посебан испит за упис у умјетничка занимања, и то за Техничар дизајна графике и Техничар дизајна ентеријера и индустриских производа.

На посебном испиту кандидат може да оствари највише 100 бодова. Да би ученик рангирао за упис у умјетничко занимање, потребно је да на посебном испиту оствари најмање 50 бодова.

1. Пријем докумената за упис ученика у умјетничка занимања у јунском уписном року почиње у понедељак, 15.06.2020. а завршава се у уторак, 16.06.2020. године.

Полагање посебног испита у јунском испитном року кандидати полажу у четвртак. 18.6.2020. године и у петак 19.6.2020. године.

Резултати уписа се објављују у суботу, 20.6.2020 до 10,00 часова на огласној табли школе.

 

2. Пријем докумената за упис ученика у умјетничка занимања у јулскомм уписном року почиње у понедељак, 06.07.2020. а завршава се у уторак, 07.07.2020. године.

Полагање посебног испита у јулском испитном року кандидати полажу у четвртак. 09.7.2020. године и у петак 10.7.2020. године.

Резултати уписа се објављују у суботу, 11.7.2020 до 10,00 часова на огласној табли школе.

Од понедељка, 13.7.2020. године, до петка 17.7.2020. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписује се у школе, односно смјерове гдје има слободног мјеста.