ЈУ “ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

БАЊА ЛУКА

КОНКУРС

ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. години

ЈУ“Технолошка школа“ врши упис  ученика у први разред школске 2019/2020.године у сљедећа занимања:

 • Струка: Хемија,неметали и графичарство

Занимање:  Графички техничар ,четворогодишње занимање

(1 одјељење, 24 ученика) 

 • Струка: Остале дјелатности

 Занимања:  1. Козметички техничар, четворогодишње занимање

(2 одјељења, 48 ученика)

                       2. Еколошки техничар,четворогодишње занимање

 (1 одјељење, 24 ученика) 

                       3. Фризер , трогодишње занимање

 (3 одјељења, 72 ученика)

                       4. Фотограф , трогодишње занимање

 (1 одјељење, 24 ученика)

 • Струка: Култура и умјетност

 Занимања:

1.Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, четворогодишње занимање                      (0,5 одјељења 12 ученика)

2.Техничар дизајна графике,

четворогодишње занимање                       (0,5 одјељења 12 ученика)

Упис ученика се обавља у два уписна рока:

 1. Јунски рок , од 10. јуна до 21.јуна  2019. године
 2. Јулски рок , од 1. јула до 12. јула 2019. године
 1. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК
 • У понедјељак  10. и  уторак  11. јуна  од 9 часова до 13 часова

је  пријем докуманата у канцеларији педагога школе за ученике који желе да упишу четворогодишње занимање, а имају 60 и више бодова .

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у четвртак 13. јуна 2019. године до 10 часова

 • Од понедјељка 17. јуна до сриједе 19. јуна  2019. године од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у четворогодишња и трогодишња занимања за ученике који имају мање од 60 бодова.

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у петак 21. јуна 2019. године до 10 часова.

 •  ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК
 • Од понедјељка 1. јула  до сриједе 3. јула 2019. године од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у четворогодишња и трогодишња занимања.

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у петак 5. јула 2019. године до 10 часова.

**Од понедјељка 8. јула 2019.године до петка 12. јула 2019. године од 9 до 13 часова

 • кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се  у занимања гдје има слободног мјеста.
 • УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ПОСЕБНИ ИСПИТ (ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА  И  ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ)

Кандидати полажу посебни испит којим се провјеравају посебне способности кандидата неопходне за умјетничку школу.

Испит се састоји из два дијела :

цртање (црта се портрет-у гипсаној форми, потребно је да кандидати понесу меку Б графитну оловку или угљен и бијели хамер папир)

сликање ( слика се мртва природа, потребно је да кандидати понесу темпере, посуду за воду, широке и танке кистове и бијели хамер папир) .

Цртање и сликање се полажу исти дан.

На овом посебном испиту кандидати могу освојити максимално 100 бодова, а минимално 50.

 • У понедјељак 10. јуна и уторак 11. јуна 2019 . године од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе.

 • Посебни испит кандидати полажу у четвртак 13. јуна 2019 . године у 9 часова.

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у суботу  15. јуна 2019. године до 10 часова.

**У понедјељак 1. јула  и уторак 2. јула 2019. године  од 9 до 13 часова

је пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе.

* Посебни испит кандидати полажу у четвртак 4. јула 2019. године у 9 часова.

-Резултати уписа ће бити објављени на улазним вратима школе у суботу 6. јула 2019. године до 10 часова.

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. Пријава за упис(попуњава се приликом пријављивања у школу)
 2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Диплома „Вук Стефановић Караџић“
 5. Диплома за освојено прво,друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења
 6. Горе наведена документа је потребно приложити у прозирној кошуљици

БОДОВАЊЕ КАНДИДАТА

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама. Кандидатима  се бодују  резултати у успјеху у оба занимања. Приликом бодовања сви кандидати који нису успјели да се упишу у прво наведено занимање равноправно се бодују за друго наведено занимање као и кандидати којима је то избор првог занимања.

Бодовање:

 1. Општи успјех у основној школи
 2. Средња просјечна оцјена заокружена на двије децимале  у 6. и 7. разреду помножена са 2
 3. Средња просјечна оцјена у 8. и 9. разреду заокружена на двије децимале помножена са 3
 4. Успјех из пет предмета значајних за занимање у стручним школама за које кандидат конкурише(саберу се оцјене из тих пет предмета у 8. разреду, подијеле са 5 , па помноже са 2. Исто тако и за 9. разред):

-Струка Остале дјелатности – бодује се српски језик, страни језик, физика, хемија и информатика.

-Струка Хемија,неметали и графичарство – бодује се српски језик, страни језик, математика, физика и хемија

-Струка Култура и умјетност  – бодује се српски језик, страни језик, музичка култура, ликовна култура и информатика.

                  3. Резултати остварени на посебном испиту за умјетничке школе.

Бања Лука, 27.5.2019.                                Стручна служба школе


План уписа

План уписа