ПРИЈАВа МАтУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА МАТУРАНТЕ

 

ПРИЈАВЕ МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА IV СТЕПЕН

05.06.2018.г. уторак, учионица број 13

Предати:

  • Попуњену пријаву за полагање
  • 2 откуцана и укоричена матурска рада
  • Свједочанства о завршеном I,II,III и IV разреду
  • Извод из матичне књиге рођених

IV2 у 09:00 часова

IV3 у 10:00 часова

IV4 у  11:00 часова

IV5 у 12:00 часова

 

ПРИЈАВЕ завршних ИСПИТА ЗА III СТЕПЕН

04.06.2018.г. понедељак, учионица број 6

Предати:

  • Попуњену пријаву за полагање
  • 2 откуцана и укоричена завршна рада
  • Свједочанства о завршеном I,II и III разреду
  • Извод из матичне књиге рођених

III-6   –  4. ЧАС

III-7    –  5. ЧАС

III-8    –   6. ЧАС

 

Секретари матуре трећег и четвртог степена