НАСТАВНО ОСОБЉЕ шг. 2018/2019

 

 

Рб. Име и презиме професора Предмет
1. Горана Бороја Српски језик
2. Огњенка Подунавац Српски језик
3. Емилија Кисин Српски језик
4. Милица Млађеновић Хрицак Српски језик
5. Мирко Вуковић Српски језик
6. Драгана Палачковић Енглески језик
7. Драгана Антонић Енглески језик
8. Данијела Пајчин Енглески језик
9. Ивана Вучић Енглески језик
10. Јелена Видовић Енглески језик
11. Данијела Видовић Енглески језик
12. Косовка Шврака Њемачки језик
13. Милица Симишић Њемачки језик
14. Бојана Жугић Физичко васпитање
15. Игор Булатовић Физичко васпитање
16. Ђорђе Верчевић Физичко васпитање
17. Душан Антонић Физичко васпитање
18. Зоран Шаровић Математика
19. Данијела Станишљевић Математика
20. Немања Кесер Математика
21. Михаела Репић Физика
22. Драган Мирошљевић Информатика
23. Петар Абазовић Информатика: Прим. рачунара у струци
24. Дијана Шолаја Веб дизајн изборни; Прим. рачунара у струци
25. Душан Р. Панчић Тех. образовног проф.; Графичке технике; Машине и аутоматика у граф.инд: Фотографија
26. Горанка Субашић Тржишне комуникације изборни ; Основе. предузетништва
27. Весна Зељковић Практична настава; Технологија графичког материјала; Технологија фотографије
28. Слободан Рашић Практична настава
29. Симо Тешић Историја; Историја цивилизације; Латински језик
30. Игор Дамјановић Демократија и људска права
31. Душан Петрушић Демократија и људска права; Култура религија
32. Љубиша Дивјак Демократија и људска права, Филозофија; Социологија; Култура религија
33. Љиљана Беспаљко Физикална медицина; ерматологија; Естетска хирургија
34. Александра Ћетојевић Психологија
35. Бојана Лазичић Хигијена; Биологија; Општа и комунална хигијена; Хигијена и прва помоћ
36. Стојанка Јагодић Биологија; Екологија и заштита животне средине; Екологија; Микробиологија
37. Снежана Батес Анатомија и физологија; Биологија;
38. Санда Мирковић Дерматологија
39. Љиљана Дринић Аналитичка хемија; Хемија; Лабораторијске технике
40. Радана Бјелајац Познавање материјала; Технологија занимања; Индустријска технологија
41. Дивна Паштар Физичка хемија; Инструментална анализа; Аналитичка хемија; Токсиколошка хемија
42. Слађана Вуковић Органска хемија; Неорганска технологија; Индустријска технологија
43. Јадранка Бошњак Машине и операције; Технологија занимања
44. Љубица Гркинић Технологија занимања: Хемија
45. Татјана Драгић Санитарна хемија; Претрага воде; Лабораторијске технике- вјежбе; Микробиологија- вјежбе
46. Бојана Смиљанић Хемија
47. Милица Ћелић Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
48. Сузана Рашковић Дезинфекција, дезинсекција и дератизација- вјежбе
49. Бранкица Бањац Теорија форме; Историја умјетности; Цртање; Цртање и сликање; Сликање; Естетика струке; Естетско кор.козметика
50. Звјездана Веселиновић Мијатовић Естетско кор.козметика; Естетика струке; Цртање; Графика; Технике зидног сликарст.; Зидно сликарство
51.. Нина Бабић Теорија форме; Вајање; Обликовање; Моделовање; Технике зидног сликарст.; Технике зидног сликарст.; Графичко облик. и писмо; Естет.корек. козметика
52.. Биљана Лазичић Јурић Естет.корек. козметика; Обликовање графичких производа; Цртање; Графика; Основи тех. и конзервације
53. Соња Остојић Сликање; Цртање и сликање; Основи тех. и конзервације; Графика
54. Нада Црногорац Цртање; Сликање; Графика књиге; Графичко облик. и писмо
55. Госпава Кртовић Сарафин Историја умјетности; Цртање и сликање; Обликовање графике; Плакат; Обликовање графичких производа
56. Мирјана Богојевић Буквић Нацртна геометрија; Пројектовање
57. Сандра Дукић Естетско-корективна козметика; Теорија форме
58. Сенка Кузмановић Естетска њега; Практична настава К.Т.; Козметологија
59. Бојана Смиљанић Естетска њега; Практична настава К.Т.; Козметологија
60. Маја Драговић Ступар Естетска њега; Практична настава К.Т.; Козметологија
61. Борјана Ивановић Практична настава К.Т.
62. Борјана Травар Практична настава К.Т.
63. Зорица Димитрић Практична наст. Фризер
64. Биљана Петковић Практична наст. Фризер
65. Ружица Стојнић Практична наст. Фризер
66. Миријана Влачић Практична наст. Фризер
67. Татјана Шпирић Практична наст. Фризер
68. Ксенија Тица Практична наст. Фризер
69. Драгана Јовановић Практична наст. Фризер
70. Драгана Тодоровић Практична наст. Фризер
71. Марко Улетиловић Латински језик
72. Милка Мандић Музичко васпитање
73. Мартина Боснић Педологија
74. Саша Милић Естетика струке; Естет.корек. козметика
75. Рачић Бојана Познавање материјала; Технологија занимања; Индустријска технологија