Занимање: КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР – IV степен

Струка: Остале дјелатности

Трајање образовања: Четири године