ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

АКО УЧЕНИК НЕОПРАВДАНО ИЗОСТАНЕ СА НАСТАВЕ ВИШЕ ОД 26 ЧАСОВА ПРЕСТАЈЕ МУ СТАТУС РЕДОВНОГ УЧЕНИКА